Integratorzy

Nasza firma nawiąże współpracę z producentami rozwiązań informatycznych, integratorami, którzy swoją ofertę kierują do sektora medycznego, administracji publicznej, firm czy też kancelarii prawnych.

W krajach Europy Zachodniej standardem jest współpraca integratorów z producentami. W Polsce również zauważamy wzrost zainteresowania tego typu współpracą, która niewątpliwie przynosi wymierne korzyści obu stronom.

Oferujemy między innymi:

  • Udostępnienie licencji SDK na software i hardware
  • Poprzez łączenie, możliwość tworzenia nowych rozwiązań i funkcjonalności
  • Kreatywność i otwartość w podejściu do współpracy z naszymi partnerami
  • Możliwości tworzenia funkcjonalnych rozwiązań oraz realizacji ciekawych idei

Jesteśmy przekonani, że efekt synergii wytworzony w wyniku integracji oferowanych przez naszą firmę rozwiązań Philips Speech Processing, pozwoli zbudować trwałą przewagę konkurencyjną.

Podmioty, z którymi do tej pory nawiązaliśmy współpracę to między innymi:

Alteris – http://www.alteris.pl/ – producent systemu Hospital Information System (HIS)

Pixel – http://www.pixel.com.pl – producent stacji diagnostycznej Exhibeon

CompuGroup Medical (dawniej UHC) – http://compugroupmedical.pl/ – producent systemów Hospital Information System (HIS) i Radiology Information System (RIS)

W celu bliższego zapoznania się z naszą ofertą prosimy o kontakt.

Człowiek mówi 7 razy szybciej niż pisze…. więc dyktuj